WYNIKI KOW (II EDYCJA) - POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE

W dniu 13.07.2017 r. odbyła się Komisja Oceny Wniosków dot. wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach II edycji projektu. Poniżej do pobrania znajduję się lista rankingowa. W celu podpisania aneksu dot. wsparcia pomostowego przedłużonego prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem projektu celem ustalenia terminu

<<< LISTA RANKINGOWA - POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE >>>

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE (II EDYCJA)

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem projektu (§ 9) może Pan/i złożyć wniosek o udzielenie pomostowego przedłużonego wsparcia finansowego.Wzór wniosku o udzielenie pomostowego przedłużonego wsparcia finansowego oraz wymagane załączniki są do pobrania na stronie www projektu www.wlasnybiznesdla50plus.inkubator.org.pl.

Do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego należy załączyć następujące dokumenty:

  1. Sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za minimum pierwsze pełne cztery m-ce kalendarzowe prowadzenia działalności - w celu oceny sytuacji finansowej beneficjenta pomocy;
  2. Szacunkowe zestawienie wydatków, na które mają być przeznaczone środki przedłużonego wsparcia pomostowego;
  3. Oświadczenie zawierające m.in.:

-     oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

-     oświadczenie, że przeciwko Beneficjentowi pomocy nie został wystawiony nadający się do egzekucji tytuł wykonawczy;

  1. Formularz wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311);
  2. Oświadczenie o dodatkowym dochodzie;
  3. Częściowe rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego – zestawienie wydatków, na które zostały przeznaczone środki wsparcia pomostowego finansowego w okresie pierwszych 4 m-cy prowadzenia działalności.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (pokój nr 6). Wnioski będą przyjmowane w dniach od 3 do 11 lipca br.

Niezłożenie dokumentów w komplecie, w wyznaczonym terminie potraktowane zostanie jako Państwa rezygnacja z ubiegania się o wsparcie finansowe pomostowe przedłużone.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Zarządzającego Projektem Fundacji Inkubator: tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

LISTA RANKINGOWA - BIZNESPLANY (II EDYCJA)

Poniżej znajduje się do pobrania lista rankingowa biznesplanów po ocenie KOW w ramach I EDYCJI projektu.

W celu podpisania umowy prosimy o kontakt z Biurem Projektu.


<<< LISTA RANKINGOWA - BIZNESPLANY >>>

SZKOLENIE "ABC WŁASNEJ FIRMY" (II EDYCJA)

Informujemy, że szkolenie „ABC własnej firmy” dla Uczestników II edycji projektu odbędzie się w następujących terminach:

21, 23, 24, 28, 29, 30 listopad oraz 01, 02 grudzień – w godz. od 9 do 14

Miejsce szkolenia – budynek Hydroforni na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ul. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi.