WYNIKI KOW - WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE

W dniu 21.04.2017 r. odbyła się Komisja Oceny Wniosków dot. wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach I edycji projektu. Poniżej do pobrania znajduję się lista rankingowa. W celu podpisania aneksu dot. wsparcia pomostowego przedłużonego prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem projektu celem ustalenia terminu.

<<< LISTA RANKINGOWA - WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE >>>

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem projektu (§ 9) może Pan/i złożyć wniosek o udzielenie pomostowego przedłużonego wsparcia finansowego.Wzór wniosku o udzielenie pomostowego przedłużonego wsparcia finansowego oraz wymagane załączniki są do pobrania na stronie www projektu www.wlasnybiznesdla50plus.inkubator.org.pl.

Do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego należy załączyć następujące dokumenty:

  1. Sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za minimum pierwsze pełne cztery m-ce kalendarzowe prowadzenia działalności - w celu oceny sytuacji finansowej beneficjenta pomocy;
  2. Szacunkowe zestawienie wydatków, na które mają być przeznaczone środki przedłużonego wsparcia pomostowego;
  3. Oświadczenie zawierające m.in.:

-     oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

-     oświadczenie, że przeciwko Beneficjentowi pomocy nie został wystawiony nadający się do egzekucji tytuł wykonawczy;

  1. Formularz wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311);
  2. Oświadczenie o dodatkowym dochodzie;
  3. Częściowe rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego – zestawienie wydatków, na które zostały przeznaczone środki wsparcia pomostowego finansowego w okresie pierwszych 4 m-cy prowadzenia działalności.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (pokój nr 6). Wnioski będą przyjmowane w dniach od 3 do 13 kwietnia br.

Niezłożenie dokumentów w komplecie, w wyznaczonym terminie potraktowane zostanie jako Państwa rezygnacja z ubiegania się o wsparcie finansowe pomostowe przedłużone.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Zarządzającego Projektem Fundacji Inkubator: tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

WSPARCIE POMOSTOWE SZKOLENIOWO-DORADCZE

Informujemy, iż zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” z dn. 19.09.2016 r. (§ 10) może ubiegać się Pan/i o wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze.

Wnioski o udzielenie ww. wsparcia będą przyjmowane w biurze projektu, na bieżąco, w okresie od grudnia 2016 r. do października 2017 r., i rozpatrywane do wyczerpania puli środków przeznaczonych w budżecie projektu na ten cel. Wzory dokumentów, w tym wniosku i rozliczenia dostępne są na stronie internetowej projektu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Zarządzającego Projektem Fundacji Inkubator: tel. (42) 636 34 69, 609 466 555.

LISTA RANKINGOWA - BIZNESPLANY (I EDYCJA)

Poniżej znajduje się do pobrania lista rankingowa biznesplanów po ocenie KOW w ramach I EDYCJI projektu.

W celu podpisania umowy prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

<<<< LISTA RANKINGOWA - BIZNESPLANY >>>>