WSPARCIE POMOSTOWE SZKOLENIOWO-DORADCZE

Informujemy, iż zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” z dn. 19.09.2016 r. (§ 10) może ubiegać się Pan/i o wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze.

Wnioski o udzielenie ww. wsparcia będą przyjmowane w biurze projektu, na bieżąco, w okresie od grudnia 2016 r. do października 2017 r., i rozpatrywane do wyczerpania puli środków przeznaczonych w budżecie projektu na ten cel. Wzory dokumentów, w tym wniosku i rozliczenia dostępne są na stronie internetowej projektu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Zarządzającego Projektem Fundacji Inkubator: tel. (42) 636 34 69, 609 466 555.